Drept societar și comercial

Drept societar și comercial♦ Acordarea de consultanță juridică

♦ Contracte comerciale- redactare și atestare

♦ Asistență legală la negocierea și semnarea de contracte

♦ Asistare și reprezentare în operațiuni la Oficiul Registrului Comertului

♦ Redactare de acte constitutive, acte adiționale și hotărâri ale adunării generale a acționarilor/asociaților

♦ Consiliere în operațiunile de înființare de societăți comerciale, achiziții, fuziuni, divizări, majorări de capital social, în negocierile cu privire la proiectele de fuziuni/achiziții/divizări

♦ Oferirea de soluții juridice la diferite probleme de interes pentru client și cu privire la aplicarea prevederilor legale

♦ Acordarea de asistență juridică și reprezentarea intereselor acționarilor și a membrilor consiliilor de administrație în cadrul adunarilor generale, în proceduri de mediere și litigii în legatura cu activitatea societăților comerciale private sau cu capital de stat

♦ Asistență juridică și reprezentare în procedura ordonanței de plată

♦ Asistență juridică și reprezentare în faza de executare silită