Achiziții publice

Achiziții publice♦ Consultanță juridică cu privire la aplicarea legislației achizițiilor publice

♦ Consultanță în vederea participarii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice

♦ Redactarea solicitărilor de clarificări

♦ Consultanță referitoare la întocmirea ofertelor tehnice și financiare

♦ Contestații în fata Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor de judecată

♦ Reprezentarea clienților în fața organelor administrativ-jurisdicționale competente și a instanțelor de judecată

♦ Due diligence în achiziții publice