Contabilitate financiară și gestiune

Contabilitate financiară și gestiuneContabilitate financiară

♦ Inregistrarea documentelor în conturile financiare
♦ Intocmirea balanței conturilor contabile
♦ Intocmirea declarațiilor periodice și a bilanțului anual
♦ Rapoarte financiare in conformitate cu Standardele Internaționale ale Raportării Financiare (IFRS) și Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

 
Gestiune


♦ Inregistrarea operațiunilor în conturile de gestiune
♦ Intocmirea situațiilor de gestiune specifice în conformitate cu cerințele exprimate in mod expres de către management și acționari
♦ Lucrul pe centre de cost, secțiuni sau departamente în funcție de modalitarea de organizare a fluxurilor de producție decise de management 
♦ Inventarierea patrimoniului