Consultanţă în domeniul achiziţiilor publice

Consultanţă în domeniul achiziţiilor publiceEchipa noastră de experți în achiziţii publice vă oferă:

♦ Listele actualizate în permanenţă cu lucrarile publice de interesul companiei dumneavoastră.

♦ Asistența în elaborarea documentelor-tip, a ofertelor tehnice și financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publica în calitate de ofertant

♦ Oferirea de consultanță pe tot parcursul derularii procedurii de achiziție publică, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificari și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul caștigător