Consultanţă pentru autorităţile contractante

Consultanţă pentru autorităţile contractanteEchipa noastră de experți în achiziţii publice vă oferă asistență și suport pentru activitățile de atribuire a contractelor de achiziţii publice prin întocmirea:

♦ Fisei de date a achizitiei;
♦ Caietului de sarcini;
♦ Formularelor de calificare;
♦ Modelului contractului de achizitie bunuri/prestari servicii;
♦ Asigurarea consultantei de specialitate pentru intocmirea formelor de publicitate necesare pentru demararea procedurii;
♦ Întocmirea documentatiei de atribuire tinand cont de informatiile comunicate de catre autoritatea contractanta in special a caietului de sarcini care va tine cont de documentatia tehnica pusa la dispozitie de catre aceasta (acolo unde este cazul);
♦ Documentatia de atribuire va cuprinde: anuntul/invitatia de participare, nota privind determinarea valorii estimate, nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire (dupa caz), nota privind alegerea criteriilor de selectie, nota privind selectarea criteriului de atribuire (dupa caz), documentatia de atribuire propriu-zisa, fisa de date a achizitiei, formulare si modele, draft contract achizitie bunuri/prestari servicii etc.;
♦ Transmiterea in SEAP (Sistemul Electronic  de Achiziții Publice) a documentatiei de atribuire si a documentatiei tehnice, anexa la aceasta, pentru a fi verificata/validata de catre ANAP (Agenția Națională de Achiziții Publice
♦ Formularea solicitarilor de clarificari catre operatorii economici care participa la procedura de achizitie publica;
♦ Asigurarea consultantei si elaborarea documentatiei necesara in cazul eventualelor contestatii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
♦ Asistenta in aplicarea solutiilor dispuse de catre CNSC in ceea ce priveste procedura de achizitie publica;
♦ Asigurarea asistentei si consultantei in ceea ce priveste incheierea contractului de achizitie publica;